Indre > Nyheder > Industrienyheder

Blandet brug af batterier har mange ulemper

2021-07-31

I det moderne liv har batterier været meget udbredt i forskellige elektriske apparater og er blevet strømkilden til elektriske apparater. Almindeligt anvendte elektroniske enheder som fjernbetjeninger og elektrisk legetøj i dagligdagen bruger som udgangspunkt engangstørre batterier, så tørre batterier som f.eks.alkaliske batterier and carbon batteries are also common in people's daily lives. However, there is not much difference in appearance between alkaliske batterier such as AA and AA batteries and carbon batteries, and some users may mix them. Can these two batteries be mixed? The answer is of course no.
Sidenalkaliske batterier and carbon batteries have different positive electrodes, negative electrodes, and electrolytes, their operating voltages and power storage are different. Generally speaking, the capacity of alkaliske batterier is five to six times that of carbon batteries, and the current is larger than that of carbon batteries. In fact, even if it is the same alkaline battery, or the same carbon battery, the old and new ones cannot be mixed.
   Alkaliske batterierog kulbatterier er begge engangsbatterier og kan ikke opvarmes eller oplades, ellers kan de eksplodere. Hvis apparatet ikke bruges i lang tid, skal batteriet tages ud i tide, og strømmen skal slukkes efter brug for at forhindre, at batteriet fortsætter med at aflades og forårsage ugunstige kemiske reaktioner i batteriet lækage.
Når de nye og gamle batterier er parallelle, er spændingen på det nye batteri desuden højere, og spændingen på det gamle batteri er lavere. Når det er blandet, oplader det nye batteri det gamle batteri og forbruger strømmen til det nye batteri; i serieforbindelsen vil den interne modstand på det gamle batteri ændre sig. Den nye modstand på det nye batteri er lav. Ved afladning forbruger det nye batteri strøm på det gamle batteris interne modstand og kan endda vende op på det gamle batteri.
Grunden tilalkaliske batterierog kulbatterier kan ikke blandes, er den samme som årsagen til, at gamle og nye batterier ikke kan blandes. Alt sammen fordi batterikapacitet, strøm og spænding ikke bruges. Hvis det blandes med magt, vil det kun forårsage et for stort batteriforbrug, forkortet levetid og endda lækage.