Indre > Nyheder > Industrienyheder

Forholdsregler for tørre alkaliske batterier

2021-07-31

Utæt elektrolyt
Alkaliske batterierder har været anbragt i lang tid, vil lække elektrolytten. Fordi elektrolytten er et ætsende alkalisk stof, kaliumhydroxid, vil det irritere øjne, luftveje og hud; elektrolytten vil også korrodere metaller og beskadige elektroniske dele, så elektrolyt, der lækker fra batteriet, kan også beskadige de produkter, der bruger batteriet, især elektroniske produkter.
Oplad ikke alkaliske batterier
Opladningalkaliske batterierkan også få batteriet til at lække elektrolyt eller endda briste batteriet. Et meget lille antalalkaliske batterier are designed to be rechargeable, but they can only be charged with a relatively small current. It often takes a full day or more to achieve an obvious charging effect, and there are not many rechargeable times, which is quite inconvenient. So it has been difficult to find in the market. Some chargers claim to be able to charge ordinary disposable alkaliske batterier, but such products cannot guarantee the performance of the charged battery.
Brug batterier af samme model og kapacitet
Når du bruger mere end et batteri, skal du bruge den samme model eller endda det samme batterimærke; undgå at blande gamle og nye batterier. Ellers vil risikoen for elektrolytlækage stige.
Opbevares separat, når den ikke er i brug
Når den batteridrevne enhed ikke er i brug, skal batteriet tages ud og opbevares separat for at undgå beskadigelse af den batteridrevne enhed, når elektrolytten lækker ud af opbevaringen for længe.